เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซาว่า จำกัด มีอายุครบ 19 ปี คณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานได้ไปทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรไหว้ศาลของบริษัทเพื่อเป็นศิริมงคลต่อบริษัทให้เจริญยิ่งขึ้นไป