กล่าวนำ

บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซาว่า จำกัด มีอายุครบ 20 ปี คณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานได้ทำกิจกรรมทำบุญบริษัทเพื่อความเป็นสิริมงคล และเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการ