เนื่องด้วย คณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับพนักงาน บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซาว่า ณ อมรพันธ์ วิลล่า จ.ระยอง