PRODUCTS
PRODUCTS
ACTIVITIES & NEWS
ACTIVITIES & NEWS
CONTACT
CONTACT

Welcome to Nissei Fujisawa Co., Ltd.

ACTIVITIES & NEWS

Happy New Year 2022

บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซาว่า จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 ได้มีพิธีแจกประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานที่ไม่ขาดงานตลอดทั้งปีและติดต่อกันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานรวมทั้งจัดกิ …
อ่านเพิ่มเติม

Happy Birth Day 2021

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซาว่า จำกัด มีอายุครบ 21 ปี คณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานได้ไปทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรไหว้ศาลของบริษัทเพื่อเป็นศิริมงคลต่อบริษัทให้เจริญยิ่งขึ้นไป …
อ่านเพิ่มเติม

Activities 2021-2022

-•• ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ••- -•• การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564 ••- -•• กิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ••- …
อ่านเพิ่มเติม

NEWS!! UPDATE 2022

วิธีการป้องกันและการฉีดวัคซีน COVID-19 …
อ่านเพิ่มเติม